Stari grad Čaklovec

Čaklovačka utvrda nalazi se u blizini sela Dragović, oko sat vremena hoda od ceste Pakrac - Požega. 

Smještena na dosta nepristupačnom terenu, brdovitom sjevernom dijelu Psunja, duboko u šumi. Utvrda je sagrađena u 13. stoljeću, bila je najistočnija obrambena utvrda Križevačke županije. Odmah do utvrde, prostirale su se plodne, obradive površine, a podno nje razvilo se i cijelo naselje. Među vidljivim ostacima do izražaja dolazi glavna branič kula za koju se vidi da je bila peterokutnog oblika. Kula je imala pet katova što se jasno vidi po udubinama za podne/stropne grede, a unutar same kule se i stanovalo. Vidljivi su ostaci gotičkog kamina, obrambenog zida, snažne baze kule te opkopa utvrde.